Tilbage

Ændringer i holdudbud i CrossFit Copenhagen

Vi arbejder for at gøre verden sundere og stærkere, ved at tilbyde træning som gør det sjovt at komme i bedre form.

At komme i bedre form, handler helt grundlæggende om, at kunne klare de forskellige udfordringer, som man møder på Workout of the Day. For at holdplanen spiller sammen med den overordnede målsætning, om at gøre os alle sammen bedre til WOD kommer der til at ske nogle ændringer i holdudbuddet pr. 1/3 2019.ÆNDRINGER I HOLDPLAN

Vi har besluttet at øge antallet af Øvet hold på tværs af centrene. Ambitionen er, at det skal være muligt at bruge Øvet hold som sin primære træning, præcis som det er muligt at følge Workout of the Day. 

Udover at øge antallet af Øvet hold, udgår alle trænerprogrammerede hold såsom TeamWOD, Benchmark, KB-hold og Herohold, som i de fleste tilfælde erstattes af flere Øvet hold.

I samarbejde med dit lokale team af trænere, er vi i ved at finde de bedste tider for de nye Øvet hold i din box. Hold øje med din bookingapp for at se de løbende ændringer.HVIS DIT HOLD UDGÅR

Vi er bevidste om, at de udgående trænerprogrammerede hold er meget vellidte af flere, særligt rutinerede, medlemmer. Ændringen sker for at sikre en bedre rød tråd i vores træning, forstået som en bedre sammenhæng mellem de enkelte dages programmering inden for én holdtype. Opretholdelse af den røde tråd udfordres naturligt af trænerprogrammerede hold, hvorfor vi har valgt at tilpasse vores nuværende holdudbud.

Programmeringen til Øvet hold undergår visse ændringer for at tilgodese alle jer der normalt deltog på de trænerprogrammerede hold. Der vil således indgå faste dage med team workouts og heroworkouts jævnligt i denne kalender, og det bliver derfor stadig muligt at lave TeamWOD eller Hero workout, nu bare på Øvet hold!

Her følger en grafisk fremstilling af holdplanen i Crossfit Copenhagen.