Priser for fysioterapeutisk behandling:
(OBS Betalingen for ydelserne foregår på stedet via mobile pay).

Priserne svarer til normaltakster for fysioterapi. 


Første konsultation og normalbehandlinger  (55 minutter):
For medlemmer af CrossFit Copenhagen: 450kr. 
For ikke medlemmer: 500kr. 

kort konsultation (25 min.): 
For medlemmer af CrossFit Copenhagen: 300kr. 
For ikke medlemmer: 350kr. 

Genoptræningsforløb 10x (55min. pr. konsultation):

For medlemmer af CrossFit Copenhagen: 3500kr.

For ikke-medlemmer af CrossFit Copenhagen: 4000kr.


Tilskud fra Sygeforsikring Danmark
Første konsultation: 133 Kr.
Alm. behandling: 88 Kr.


Udeblivelse/afbud mindre end 48 timer inden behandlingtidspunkt vil der blive opkrævet fuld pris. 

 

popup