Pictures27
Indtil videre bliver funktionen brugt som en slags logbog, så man altid har sine resultater online. Fremover er hensigten at benytte de indtastede data til flere forskellige spændende ting!

Happy logging! :-)

popup